Nedenstående vilkår er gældende for levering af ydelser fra MPD.

1.  Priser

Alle priser for udlejning af reklamepladserne i MPD’s portefølje, produktion samt opsætning/nedtagning er angivet ekskl. moms (25%).

Der tages forbehold for regulering i materialepriser der ikke er påvirkede af MPD.

2.  Levering fra kunden

Kunden skal levere materiale/filer til produktion efter specifikation fra MPD. Overskrides leveringsfristen kan MPD ophæve aftalen. Det er kunden der accepterer disse vilkår ved en fremsendt mail, faktura eller betaling.

Fremkommer materialet i en stand hvor det ikke opfylder de angivne specifikationer, betales stadig for den fulde lejeperiode eller indgåede aftale og uden godtgørelse.

Al reklamemateriale skal overholde de internationale kodekser og regler for markedsføring. MPD forbeholder sig retten til, i tvivlstilfælde, at udskyde markedsføringen, indtil der foreligger en godkendelse fra koncessionsgiveren. Der ydes ingen erstatning for den eventuelle tabte lejeperiode eller reklame.

En eventuel godkendelse fra koncessionsgiveren, fritager ikke kunden for sit ansvar i forbindelse med selve reklamens udformning og budskab.

3.  Montage/de montage

Opsætning, upload og nedtagning udføres af MPD. MPD er ikke ansvarlig for forsinkelser der er forårsaget af udefrakommende hændelser som strejke, lockout, driftsproblemer, uroligheder, blokader, force majeure og lignende.

Kunden er kun berettiget til at ophæve aftalen, hvis der fra MPD er begået grov misligholdelse af det aftalte og hvis forsinkelsen andrager mere end 66,6% af den aftalte lejeperiode, hvis kunden selv er uden skyld i forsinkelsen.

MPD er på ingen måde forpligtet til at betale erstatning af nogen art, på baggrund af forsinkelser eller på baggrund af forhindret reklamevisning i hele lejeperioden.

Kunden bærer selv ansvaret for hærværk på dennes reklame.

Der tages forbehold for en variation i op til +/-15% i lejeperioden.

4.  Aftalens indhold

Skulle der imod forventning, være fejl i det angivne i ordrebekræftelse eller fakturaen, skal dette straks tilkendegives overfor MPD indenfor 48 timer. Aftalen er i øvrigt ikke annuller bar.

MPD forbeholder sig ret til at ændre samtlige vilkår i aftalen, såfremt aftalen med koncessionsgiveren ændres. Leje periode kan derfor ændres eller udskydes.

MPD forbeholder sig ret til at flytte en kampagne, såfremt kampagnen helt eller delvist er placeret i perioden fra udskrivelse af et folketingsvalg eller et planlagt kommunevalg eller ved andre opstået fejl i bookingperioderne.

MPD påtager sig ingen tilbagebetaling eller anden form for erstatning til kunden. Kunden har ved modtagelsen af en mail, faktura eller betaling valgt vores vilkår, og acceptere vores regler som er vedhæftede i en mail.

Skulle der være fejl i angivelse af det aftalte, skal vi anmode om, at De straks tilkendegiver på hvilke punkter, ordrebekræftelsen ikke er udtryk for de aftalte vilkår. Se endvidere vedlagte almindelige gældende forretningsvilkår.

5.  MPD

Det påhviler MPD i videst mulige omfang, at udskifte materialet/upload fra kunden, såfremt kunden ønsker en ny reklame opsat, kunden skal dog betale for en ny opsætning/tryk samt arbejdstimer i denne forbindelse.

MPD har rettighederne til at bruge alt materiale fra kunden, og deres logo samt firmanavn til fremvisning på alle forskellige medier eller på MPD`s hjemmeside osv.

6.  Betaling

Betalingsbetingelser netto kontant, når betalingen er fundet sted til den aftalte tid, kan der derefter bookes. Enhver forsinkelse af betalinger berettiger MPD til at ophæve alle indgåede aftaler med kunden.

MPD

Direkte på tlf.: 51 42 41 73

Info@mediedk.dk

www.mediedk.dk

Kaffekop ikon

Års erfaring

Reklamebureau med speciale i Busreklamer, radioreklamer og SEO

Tilfredse kunder

Få et reklamebureau til at hjælpe med dine busreklamer, radioreklamer og SEO

Afsluttede projekter

Kundetilfredsheds ikon

%

Kundetilfredshed

VI HAR MANGE TILFREDSE KUNDER - SKAL DU VÆRE DEN NÆSTE?

Til landsholdskampen mod Panama på Brøndby Stadion ønsker vi lokal markedsføring. Det stod hurtigt klart, at MPD havde det mest attraktive produkt ift. lokal markedsføring.

Dansk Boldspil Union

Organisation, DBU

Til verdens største håndboldevent, VM 2019, satte vi stor fokus på at nå ud til hele Danmarks befolkning og gøre mesterskabet til det mest unikke til dato. MPD understøttede denne indsats gennem deres store flade af radioplatforme og indsigt i radiomålgrupper. Vi fik en fantastisk vejledning i forhold til vores radiopromovering, og blev mødt med en stor fleksibilitet og imødekommenhed i vores arbejde med at få udviklet og eksekveret kampagnen.

Dansk Håndbold Forbund

Organisation, DHF

Outdoor markedsføring er uden tvivl en stor del af vores markedsføringsbudget. Det handler i dag om at komme igennem støjen og være ”alene” på banen, det kan outdoor reklame leverer. Jeg har benyttet MPD og kan helt klart anbefale deres platforme, der har en afgørende synlighed.

Jesper Nielsen

Indehaver, Jesper Nielsen